Kdo, proč, jak atd...
spam spambot spamer seznam ověření server ban banování blokování ochrana jak_zjistím


HomepageToto je stránka provozovaná serverem a na serverech Helltracker.cz. Stránka slouží ke zveřejňování IP adres, u kterých se nám podařilo identifikovat, že z nich přichází SPAM.

Všechny IP adresy, které jsou na těchto stránkách zveřejněny, byly ověřeny ručně.
Všechny zápisy v naší databázi vznikly jako reakce na útok SpamBota na naše stránky či servery.
Automatické scripty nám pomáhají SpamBotovské IP odhalit, ale do seznamu, který je zde zveřejňován, je nezapisují. Ověření, zda se jedná o SpamBota, je vždy ruční!


IP adresy, které se zde vyskytují, lze ze senamu odstranit. Takové odstranění proběhne pouze na základě žádosti, podané majitelem IP adresy, pokud se podaří ověřit (opět ručně), že z předmětné IP adresy již žádný SPAM neodchází. Jsme si vědomi, že SpamBot servery své IP adresy po čase opouštějí, že "profláknuté" IP adresy mohou být časem přiděleny/prodány jiným subjektům, kteří za - bývalé aktivity bývalých majitelů - nemohou.
Nebudeme nikdy odstraňovat IP adresy ze seznamu na základě časového vypršení, či na základě jiných pravidel. Jakmile je IP adresa v seznamu, zůstane v něm navěky.
Nebudeme do seznamu zařazovat návrhy třetích stran. Chceme, abychom jsme my i Vy měli jistotu, že do databáze SpamBot IP adres nikdo nikdy nijak nezasahuje. Jakákoliv spolupráce smrdí automatickým zpracováním. Takových fór a služeb je na netu nepočítaně. Jejich výsledky jsou pro nás nevhodné. Takový systém lze snadno zneužít třetí stranou, tedy NEmajitelem stránek.
Na svých stránkách budeme za všech okolností sami sobě autoritou.
Chcete-li, můžete nás také považovat za autoritu. Je to Vaše volba.


Seznamy IP adres ověřených SpamBotů generujeme zdarma. Jejich obsah můžete libovolně využívat. Uvědomte si ale prosím, že používáním automatických skriptů, automatických serverových akcí atd..., prostě používáním automatů pro získávání informací ze serverů a stránek Helltrackeru se sami můžete dostat na seznam. Servery jsou routingově i skriptově chráněny proti mnohočetným přístupům. Tato ochrana vznikla kvůli DDOS módě. Může Vám však také způsobit problémy, například při výše zmíněné automatizaci přístupů.
Požijete-li link na naše stránky s nesprávnými parametry - je to váš boj. Co uděláme my, je nasnadě.
Chcete-li používat automatizovaný přístup bezpečně, lze se domluvit. K tomu slouží e-mail Owner@Helltracker.CZ. Hodláme i takovéto funkce poskytovat bezplatně, nicméně drobné odměny nás neuráží a určitě budeme vstřícnější v rychlosti vyřízení, či k přidávání funkcí k těm, kdož chápou smysl peněz a uvědomují si, že server nejede na vzduch a čas, strávený tvorbou, jsme mohli trávit smysluplněji.


Stránky jsou vytvářeny dobrovolníky, datum zahájení provozu je na úvodní straně, stránky vypadají jak vypadají, jejich vylaďování atp. odpovídá ochotě a možnostem administrátorů, programátorů i přispěvatelů. Zahájení sběru IP adres se neshoduje s datem začátku zveřejňování IP adres.
Seznam IP adres SpamBotů je aktualizován náhodně, většinou ovšem několikrát denně. Soubory "Ke stažení" jsou aktualizovány v noci, tedy v době nejnižší zátěže serveru. Samozřejmě si vyhrazujeme právo na tom cokoliv změnit. Pouze přispěvatelé budou bezvýhradně respektováni a v případě změn informováni a jejich zájmy a potřeby ctěny tak, jak to vyžaduje slušnost a spravedlnost.Enjoy
  Owner


Na stránce se pracuje.Pozor! Padá omítka!
Provozuje:Helltracker.cz
Stránka vygenerována za:0.0003821849822998 s

-- klikem na reklamu přispějete 0.01 € až 0.03 € --
-- nikoliv ze svého --